ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร