เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อบริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. เวลา 08.30 - 16.30 น.

อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

การให้บริการ 2559

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Street View

Document Delivery Services

Social Network

wordpress facebook twitter

Document Delivery Service

Document Delivery Services

VPN KMITL SSL

VPN KMITL (SSL)

Turnitin

turnitin

Endnote X7

endnotex7

ประเมินความพึงพอใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่09
10
11
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 SCOPUS & ScienceDirect
13
My Favorite Book
18
19
20
21
28
40
41
80
01/14 
start stop bwd fwd
 
KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (LADKRABANG)
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

อนาคตที่เราต้องการ

รอให้จบมหา'ลัยก็(เกือบ)สายเสียแล้ว

อาเซียนศึกษา

คำตัน : แพ้เป็นทางผ่านของชัยชนะ

กลยุทธ์การบริหารจากการอ่านคน

1 888 45 55 44
HC79.E5อ175 BF637.S8ค179ร JZ5490อ617 HF5386ต278ค HD57.7ส238ก

ห้องเรียนผู้นำของฮาร์วาร์ด

สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ = Idioms and phrases

ติดปีกบินสู่ AEC

โมเดลธุรกิจของคุณ

สารานุกรมปลาน้ำจืดของไทย

88 4  97 777 25
HD38.2ป549ห  PE1460 689  BF637.S8 ก768ต HF5381ค173ม SH159ก493ส  
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 กรกฎาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 มิถุนายน 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

Resident evil 5

ผีชีวะ 5

The Walking dead

first season

The Walking dead

second season 

The Walking daed

third season

The Walking dead

fourth season

17016 17356 17358 17362 17367
CD 17016
CD 17356
CD 17358 CD 17362 CD 17367

Iris

นักฆ่าล่าหัวใจเธอ

The bang bang

club

The avengers

Lockout

71 into the fire

15335 16983  16285 16203 15719
CD 15335
CD 16983
CD 16285 CD 16203 CD 15719
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 19/เม.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 29/มี.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1/ก.พ./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 4/ม.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 16/ธ.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 7/พ.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 7/ต.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 7/ก.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 6/ส.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 6/ก.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 2/มิ.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 6/พ.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 1/เม.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 3/มี.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 4/ก.พ./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 6/ม.ค./2558
 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com