เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อบริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. เวลา 08.30 - 16.30 น.

อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

การให้บริการ 2559

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

Street View

streetview

Social Network

wordpress facebook twitter

Document Delivery Service

Document Delivery Services

VPN KMITL SSL

VPN KMITL (SSL)

Turnitin

turnitin

Endnote X7

endnotex7

ประเมินความพึงพอใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่08
09
10
11
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 SCOPUS & ScienceDirect
13
My Favorite Book
19
20
21
28
40
41
80
01/14 
start stop bwd fwd
 
KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (LADKRABANG)
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

อนาคตที่เราต้องการ

รอให้จบมหา'ลัยก็(เกือบ)สายเสียแล้ว

อาเซียนศึกษา

คู่มือสร้างความสุข

คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน

1 888 45 cover1 cyber1
HC79.E5อ175 BF637.S8ค179ร JZ5490อ617 BF575.H27ว582ค QA76.9.A25ส691ค

ห้องเรียนผู้นำของฮาร์วาร์ด

สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ = Idioms and phrases

ติดปีกบินสู่ AEC

โมเดลธุรกิจของคุณ

กาลานุกรม : พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

88 4  97 777 bookkalanukrom resize
HD38.2ป549ห  PE1460 689  BF637.S8 ก768ต HF5381ค173ม BQ226พ349ก2553  
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 กรกฎาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 มิถุนายน 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

บุปผาราตรี

Ice Age 2

นาคปรก 

X-Men

first class

Alice in wonderland

4483 10864 15434 16241 14462
CD 04483
CD 10864
CD 15434 CD 16241 CD 14462

Death note

The last name

A werewolf boy

Snow White and

the huntsman

Lockout

71 into the fire

9536 16676  16247 16203 15719
CD 09536
CD 16676
CD 16247 CD 16203 CD 15719
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com