เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อบริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. เวลา 08.30 - 16.30 น.

อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 18.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Social Network

wordpress facebook twitter

Document Delivery Service

Document Delivery Services

VPN KMITL SSL

VPN KMITL (SSL)

Turnitin

turnitin

ประเมินความพึงพอใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่09
11
16
17
19
20
21
22
28
40
41
80
01/12 
start stop bwd fwd
 
KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (LADKRABANG)
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 กรกฎาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 มิถุนายน 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

The hunger games

Hanna

Apollo 18

 Star wars VI

return of the Jedi

Goldeneye

16263 16540 16014 11687 resize 16587
CD 16263
CD 16540
CD 16014 CD 11687 CD 16587

จูมง

มหาบุรุษกู้บัลลังก์ 

มหา'ลัยเหมืองแร่

The man in the

iron mask

Star wars IV

a new hope

Percy Jackson

Sea of monsters

11469 6277  1167 11679 resize 17214
CD 11469
CD 06277
CD 01167 CD 11679 CD 17214
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 11/พ.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 7/ต.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 7/ก.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 6/ส.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 6/ก.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 2/มิ.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 6/พ.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 1/เม.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 3/มี.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 4/ก.พ./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 6/ม.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 12/ธ.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 6/พ.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 7/ต.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 4/ก.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 4/ส.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 7/ก.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 2/มิ.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 6/พ.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 17/เม.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 10/มี.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255712/ก.พ./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 2/ม.ค./2557

 

 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com