เวลาเปิดให้บริการ

เวลาเปิดให้บริการ 

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 19.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์เคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

เบอร์โทรศัพท์บริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7411,7403,7406

Social Network

wordpress facebook twitter

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

Turnitin (Instructor)

turnitin

turnitin

turnitin

สำหรับเจ้าหน้าที่13
My Favorite Book
15
17
19
20
21
22
28
29
40
41
80
01/13 
start stop bwd fwd
 
KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (LADKRABANG)
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือใหม่น่าสนใจmore

รายชื่อหนังสือใหม่ new

Design with

operational

amplifiers...

CMOS digital
integrated
circuits : ...

Garden
detials 2

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเขียนงานวิจัย

การทำเหมืองข้อมูล
= Data mining

51CuSwYwbYL. SL500 AA300

cmos cover1 9789740330899 9789990087215
TK7874
F7d 2015

TK7871.99 M44
K29c 2015

SB472.45
ก451 2550
PE1375
ก392ภ 2556

QA76.9
D343 ส657ก 

แนะนำวารสารใหม่น่าสนใจ more

 Secret

แพรว 

 ฟอร์มูลา

E & C 

Thailand Restaurant 

 15  27  34  32  30
LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY

แนะนำโสตทัศนวัสดุใหม่น่าสนใจ more

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 กรกฎาคม 2557 new

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 1 - 16 มิถุนายน 2557 new

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 31 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

จัดการข้อมูลด้วย

  Excel 2007

ประเพณ๊ล้านนา

 Creative city :

 Bangkok's creative

potentials

 Spartacus  :

vengeance

Pacific rim 

สงครามอสูรเหล็ก

17132 17140 17158 17162 17175
CD 17132
CD 17140
CD 17158 CD 17162 CD 17175

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 6/พ.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 1/เม.ย./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 3/มี.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 4/ก.พ./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558 6/ม.ค./2558
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 12/ธ.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 6/พ.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 7/ต.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557 4/ก.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 4/ส.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 7/ก.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 2/มิ.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 6/พ.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 17/เม.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 10/มี.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255712/ก.พ./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 2/ม.ค./2557

 

 

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408

Email : service_lib_kmitl@hotmail.com