สมาคมอาเซียนประเทศไทย

Social Network

wordpress facebook twitter

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

แก้ปัญหา DD + IE10

แก้ปัญหา DD + IE10

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

turnitin (Originality) Check

turnitin

turnitin

turnitin

เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการ

สายนอก 02 - 3298231

สายใน 02 -3298000

ต่อ 5082, 5084, 5079

สำหรับเจ้าหน้าที่แบบสำรวจ เดือน เมษายน 2557
 
37
38
40
41
42
แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2
44
57
58
62
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
82
86
87
90
95
97
01/27 
start stop bwd fwd
 
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 13 ฐาน ที่ สกอ. บอกรับ
ทดลองใช้งาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
My Reading History (เก็บประวัติการยืมหนังสือ)
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือใหม่น่าสนใจmore

รายชื่อหนังสือใหม่ new


เป็นไปได้ในที่สุด

 

ถ่ายรูปสวยด้วย

iPhone & iPad

เที่ยวไปรวยไปกับ Travel affiliate programs

ภาษาอังกฤษ
โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

 ลด
คอเลสเตอรอลร้าย
ใส่ใจคอเลสเตอรอลดี

s10

s31 s27 s29 s17
BF637.S8
ส239 ป

TR267
ช212ถ

HF5415.1265
ท133ท 2551

PE1130.T45

อ599ภ

 QP752.C5

ท485ล 2555   

แนะนำวารสารใหม่น่าสนใจ more

 Secret

แพรว 

 ฟอร์มูลา

E & C 

Thailand Restaurant 

 15  27  34  32  30
LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY LIB USE ONLY

แนะนำโสตทัศนวัสดุใหม่น่าสนใจ more

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 18 มีนาคม 2557 new

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 30 มกราคม 2557 

รายชื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ DVD 16 มกราคม 2557 

พี่มากพระโขนง

    Argo  

 อาร์โก้

 Lincoln 

ลินคอล์น

Inception

อินเซ็ปชั่น

Resident evil 5  

retribution 

16944 16989 16999 17003 17016
CD 16944
CD 16989
CD 16999 CD 17003 CD 17016

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557 17/เม.ย./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 10/มี.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255712/ก.พ./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 2/ม.ค./2557
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 16/12/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 12/11/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 01/10/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 06/09/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 06/08/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 05/07/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 03/06/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 10/05/2556
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 17/04/2556

 

 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L|
|M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z|
สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial)

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298231, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 5082, 5084, 5079

ส่งคำติชมและข้อเสนอแนะที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ kiteerap@kmitl.ac.th