อินเทอร์เน็ต Wi-Fi

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet @KMITL wifi) เป็นบริการที่จัดเพื่อให้นักศึกษา

อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้รับข่าวสารที่

กว้างไกล ทันสมัย และรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และอุปกรณ์มือถือ (Smart phone)

ภายในสำนักหอสมุดกลาง โดยรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสของอีเมล์สถาบันฯ ที่ออก

โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ปณิธาน วิสัยทัศน์ คําขวัญ

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุดที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

วิสัยทัศน์

สํานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลางในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐาน และ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

คําขวัญ

มุ่งเน้นคุณค่า พัฒนาก้าวไกล เทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจในบริการ

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298233
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู