อินเทอร์เน็ต Wi-Fi

Previous Next

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet @KMITL wifi) เป็นบริการที่จัดเพื่อให้นักศึกษา

อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้รับข่าวสารที่

กว้างไกล ทันสมัย และรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และอุปกรณ์มือถือ (Smart phone)

ภายในสำนักหอสมุดกลาง โดยรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสของอีเมล์สถาบันฯ ที่ออก

โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สํานักหอสมุดกลางเป็นศูนย์กลาง ในการให้บริการห้องสมุด ด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ 02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ 02-3298233
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู