User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอใช้งาน Turnitin

สำหรับอาจารย์

1. การเข้าใช้งาน

http://www.turnitin.com

2. การลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชีผู้ใช้ใหม่ (Create Account) ในฐานะผู้สอน (Instructor)

2.1 แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ แจ้งที่อยู่ E-mail ที่เป็นของสถาบัน @kmitl.ac.th ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2 ทำการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบทำการส่ง E-mail ไปยังที่อยู่ E-mail ของท่าน

2.3 ทำการตั้งค่ารหัสผ่านด้วยตนเอง หลังจากที่ระบบทำการส่ง E-mail ไปยังที่อยู่ E-mail ของท่าน

สำหรับนักศึกษา

1. ขอรับ Class ID และ Class enrollment key ได้ที่อาจารย์ผู้สอนหรือที่ห้องสมุด

(คลาสที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบงาน) เน้นให้ใช้งานผ่านคลาสของอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ห้องสมุดจะให้คลาสสำหรับนักศึกษาที่อาจารย์ไม่ได้สร้างคลาสให้เท่านั้น โดยสามารถติดต่อขอได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. สมัครเข้าใช้งานภายใต้ Class ID และ Class enrollment key ที่ได้มา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ 02-3298000 ต่อ 7436

แนบคู่มือการใช้งาน

1. คู่มือฉบับย่อสำหรับนักศึกษา

  Download

2. คู่มือสำหรับอาจารย์

  Download

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • ห้องค้นคว้าตลอด 24 ชม.เปิดบริการ 24 ชม.
 • จันทร์08.30น. - 20.30น.
 • อังคาร08.30น. - 20.30น.
 • พุธ08.30น. - 20.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 20.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 20.30น.
 • เสาร์10.00น. - 18.00น.
 • อาทิตย์10.00น. - 18.00น.

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ Tel:02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Tel:02-3298556
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Fax:02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  Tel:02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Tel:02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู