สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศสำนักหอสมุด สจล.

WebOPAC KMITL Central Library

สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก

WorldCat & WorldShare

สืบค้นวารสารและทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์

EBSCO Discovery Service for KMITL

สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจาก 84 สถาบันในประเทศไทย

Union Catalog of Thai Academic Libraries

EBSCO eBook

KMITL Central Library

Document

Huawei Helps Build the 100G SDN Campus Network for KMITL of Thailand

Huawei delivered the region’s first SDN 100G campus network to KMITL university in Thailand. Hear from Professor-Doctor Suchatvee Suwansawat, President of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and others as they describe the implementation and benefits of the system. https://youtu.be/SxPE6-zEtvg

Read More

Goals Vision Motto

Goals

Central Library focus on quality service for education research and leaving depend on need of users.

Vision

Central Library was center for services by modern resources modern on standard and depend on need of users.

Motto

Focus on value development modern technology and confident in sevices.

Opening Hours

 • Anytime Co-Working Space Opening 24 Hours
 • Monday 08.30AM - 08.30PM
 • Tuesday 08.30AM - 08.30PM
 • Wednesday 08.30AM - 08.30PM
 • Thursday 08.30AM - 08.30PM
 • Friday 08.30AM - 08.30PM
 • Saturday 10.00AM - 06.00PM
 • Sunday 10.00AM - 06.00PM

contact

 • Service Department :02-3298544
 • Officer :02-3298557
 • Training :
  02-3298000 ext. 5151, 7436
  Email libtraining@kmitl.ac.th
 • Faculty of Architecture Library :
  02-3298375, 02-3298000 ext. 5203, 5204
 • Email : library@kmitl.ac.th
 • At Central Library Ladkrabang Bangkok 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

Menu