สืบค้นวารสารและทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์/อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างการสืบค้น

KMITL Sigle Search (EDS)

FAQ : คำถามที่ถามมาบ่อย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ค่ะ

สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศสำนักหอสมุด สจล. ตัวอย่างการสืบค้น

WebOPAC KMITL Central Library

FAQ : คำถามที่ถามมาบ่อย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ค่ะ

EBSCO eBook

สำนักหอสมุดกลาง

Document

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศุนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่การบริการเชิงรุก บริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์

ปณิธาน

สํานักหอสมุดกลางมุ่งมั่นในการให้บริการห้องสมุด ที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

พันธกิจ

กลยุทธ์

เวลาเปิดให้บริการ

 • จันทร์08.30น. - 16.30น.
 • อังคาร08.30น. - 16.30น.
 • พุธ08.30น. - 16.30น.
 • พฤหัส08.30น. - 16.30น.
 • ศุกร์08.30น. - 16.30น.
 • เสาร์ปิดบริการ
 • อาทิตย์ปิดบริการ

ติดต่อ

 • ฝ่ายบริการสารนิเทศ Tel:02-3298544
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Tel:02-3298556
 • ฝ่ายบริหารและธุรการ Fax:02-3298557
 • ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  Tel:02-3298000 ต่อ 5151, 7436
  libtraining@kmitl.ac.th
 • ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Tel:02-3298375, 02-3298000 ต่อ 5203, 5204
 • library@kmitl.ac.th
 • ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง สจล. ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • www.facebook.com/kmitllibrary
 • www.twitter.com/ServiceLibkmitl

เมนู