เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Green Library

Calendar

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่กิจกรรมแฟนตัวจริงหนังสือในดวงใจ
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมฐานฯ Elsevier
07.40
07.41
07.43
แบบฟอร์มการประกวดคำขวัญและสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)"
07.46
07.54
07.55
07.57
07.58
07.59
07.60
07.97
14
19
40
80
01/18 
start stop bwd fwd
 
KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (LADKRABANG)
ThaiLISlogo Search KMITL Discovery Service:

Keyword Title Author
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

วิชาเศรษฐี

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ชุมชนกับสิทธิในทรัพยากร..

หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม

55fd8e8d19a55 histor 15 M10 296 9789740332923 20150907152726 1614

HF5386พ513ว

TD885.5c3น927 HC445.Z65น578ช TP115.7พ786ห TD194.6ก312ก

การออกแบบนิเทศศิลป์กับการสร้างแบรนด์

ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง

เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

พูดชนะใจ = Winning words

page 1 thumb large coverl ReadImage 9786162133084 3

NC998.6อ667ก

LB1775.ว519ค PL3501พ925 2558 QA303ธ677ค PN4129.T5ก768พ
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

พี่มากพระโขนง

เกรียน ฟิคชั่น

ซัมบาลา

คุณนายโฮ

Snitch

alt 16954 16956 16960 16991
CD 16944 CD 16954
CD 16956 CD 16960 CD 16991

Silver linings

playbook

Crooked arrows

Robot&Frank

คู่กรรม

Argo

17009 17028 16987 16962 16989
CD 17009
CD 17028
CD 16987 CD 16962 CD 16989
 

แนะนำ eBooks น่าสนใจ

Hybrid

random fields

Design

creativity 2010

Eco-urban

design

Total

fluidity

Hybrid logic

and its

proof-theory

hybrid drsign crea eco fluid hybridLogic
eBooks
eBooks eBooks eBooks eBooks

The engineering

design challenge

International

peacebuilding

and local resistance

Mathematical

masterpieces

Object-oriented

analysis and design

Guide to

supply

chain

management

ineengineering international mathe object guideto
eBooks eBooks eBooks eBooks eBooks
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสำนักหอสมุดกลาง
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 1/ก.พ./2561
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 30/ม.ค./2561
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 19/ธ.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 19/พ.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 20/ต.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 6/ก.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 7/ก.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 20/มิ.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16/พ.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 20/เม.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 10/มี.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15/ก.พ./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 10/ม.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 25/พ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 2/ต.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 15/ก.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 12/ส.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 10/ก.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 20/มิ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 16/พ.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 19/เม.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 29/มี.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1/ก.พ./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 4/ม.ค./2559
 

KMITL eBooks

SocialNetwork1SocialNetwork2SocialNetwork3

Document Delivery Services
endnotex7
turnitin

useTurnItin

อักขราวิสุทธิ์คูมืออักขราวิสุทธิ์

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@gmail.com