เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

Green Library

Calendar

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่07.40
07.41
07.43
07.45
07.46
07.54
07.55
07.57
07.58
07.59
07.60
07.97
14
19
40
80
01/16 
start stop bwd fwd
 
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

การวิเคราะห์และควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation

TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน)

วัสดุวิศวกรรม = Engineering materials

คัมภีร์นักนวัตกรรม

9789740335023 9786160829132L  9786164296756   spd 20150223155644 b x350 

TS191.8ว339ก

TR897.7ส275ส PE1128น266ท TA403ณ429ว HD45ล599ค     

เชลยแค้นแสนรัก

บุพเพสันนิวาส

การบริหารเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์

อ่านสามก๊กถกบริหาร

กลศาสตร์วิศวกรรม : ภาคพลศาสตร์

119812261 9786167441610l 9789740335603
3Kingdom 0.001 1001201506291435561458

นว ผ259ช

นว ร189บ 2556 HD45จ322ก HD38.2 ก365อ TA352ม152ก    
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

Jurassic World

Room

Trumbo

The Monkey King

 The Monkey king 2

17591 CD 175903 17592 17593 17594
CD 17591
CD 17590
CD 17592 CD 17593 CD 17594

The hunger games 

The hunger games 

Timeline

อาบัติ

Frozen 
17595 17596 17446 17511 17452
CD 17595
CD 17596
CD 17446 CD 17511 CD 17452
 

แนะนำ eBooks น่าสนใจ

Understanding

the financial score

The architect, the

cook, and good taste 

Pseudodifferential analysis,..

Network simulation 

Living systems

Understanding the financial score The Architect pseudo Network simulation  Living System
eBooks
eBooks eBooks eBooks eBooks

Landscape

development and

climate change..

Isolated neutron

stars..

Engineers for

Korea

Electric power

system planning 

Electric power quality

landscape isolated enginee korea electric power system electric
eBooks eBooks eBooks eBooks eBooks
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสำนักหอสมุดกลาง
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 6/ก.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 7/ก.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 20/มิ.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16/พ.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 20/เม.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 10/มี.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15/ก.พ./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 10/ม.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 25/พ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 2/ต.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 15/ก.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 12/ส.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 10/ก.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 20/มิ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 16/พ.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 19/เม.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 29/มี.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1/ก.พ./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 4/ม.ค./2559
 

KMITL eBooks

SocialNetwork1SocialNetwork2SocialNetwork3

Document Delivery Services
endnotex7
turnitin

useTurnItin

อักขราวิสุทธิ์คูมืออักขราวิสุทธิ์

VPN KMITL (SSL)
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com