วิธีสืบค้น/ยืมต่อ/จอง/ตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ
 
 

เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อบริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

การให้บริการ 2559

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินห้องบริการอินเทอร์เน็ต

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่วิธีสืบค้น/ยืมต่อ/จอง/ตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

1. วิธีสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

2. วิธีการตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

3. วิธีการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ (ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์)

4. วิธีการจองทรัพยากรสารนิเทศ (Status DUE เท่านั้นถึงสามารถทำการจองทรัพยากรสารนิเทศได้)

 

1. วิธีสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ LIBRARY CATALOG (สืบค้นทรัพยากร สารนิเทศ)

 

4. เข้าสู่หน้าสืบค้น เลือกหัวข้อสืบค้น และใส่คำค้นในช่องว่าง คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

 

5.หน้าจอแสดงผลลัพธ์ของคำที่ใช้สืบค้น

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

2. วิธีการตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ VIEW YOUR CIRCULATION RECORD (ตรวจสอบการยืมคืน/การยืมต่อด้วยตัวเอง)

 

4. เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name :

ใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5. หน้าจอปรากฏชื่อของผู้ยืมและจำนวนหนังสือที่ยืมไป เช็ครายละเอียดของหนังสือที่ยืมไป คลิ๊ก Items currently checked out

 

6. หน้าจอปรากฏรายชื่อหนังสือที่ยืมไปและวันกำหนดส่ง

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

3. วิธีการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ (ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์)

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ VIEW YOUR CIRCULATION RECORD (ตรวจสอบการยืมคืน/การยืมต่อด้วยตัวเอง)

 

4. เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name : 

ใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5. หน้าจอปรากฏชื่อของผู้ยืมและจำนวนหนังสือที่ยืมไป เช็ครายละเอียดของหนังสือที่ยืมไป คลิ๊ก Items currently checked out

 

6. หน้าจอปรากฏรายชื่อหนังสือที่ยืมไปและวันกำหนดส่ง

 

7.คลิ๊กปุ่ม RENEW ALL ถ้าต้องการยืมต่อทุกเล่มในรายการ หรือคลิ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อหนังสือที่ต้องการยืมต่อแล้ว คลิ๊กปุ่ม RENEW SELECTED ITEMS

8.หน้าจอแสดง STATUS ของหนังสือที่ทำรายการ RENEW ซึ่งแต่ละคำมีความหมายดังนี้

  • RENEWED NOW DUE ต่อท้ายด้วยวันที่กำหนดส่งหนังสือใหม่   =   ทำรายการยืมต่อได้สำเร็จ
  • on hold   =   เป็นรายการที่มีการจอง (ให้สิทธ์คนจองก่อน)          
  • ITEM IS OVERDUE   =   รายการนี้เกินกำหนดส่ง
  • TOO SOON TO RENEW   =   ยืมต่อเร็วเกินไป
  • TOO MANY RENEWALS   =   ยืมต่อหลายครั้งแล้ว
  • You can not renew item Because : your registation has expired   =   ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะบัตรหมดอายุ
  • You can not renew item Because :You one too much many   =   ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะมีหนี้ชำระค้างเกินกว่ากำหนด

 หมายเหตุ : หากมีค่าปรับที่เกิดจากการยืมต่อที่ไม่ถูกต้อง สมาชิกห้องสมุดที่ทำรายการต้องรับผิดชอบทุกกรณี

 

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

4. วิธีการจองทรัพยากรสารนิเทศ 

 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ LIBRARY CATALOG (สืบค้นทรัพยากร สารนิเทศ) 

 

4. เข้าสู่หน้าสืบค้น เลือกหัวข้อสืบค้น และใส่คำค้นในช่องว่าง คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5.หน้าจอแสดงผลลัพธ์ของคำที่ใช้สืบค้น คลิ๊กเลือกชื่อรายการที่ต้องการจอง

 

6. หน้าจอปรากฏ ที่อยู่ของหนังสือ CALL # และ STATUS คลิ๊กปุ่ม Request

    - Status DUE เท่านั้นถึงสามารถทำการจองทรัพยากรสารนิเทศได้

 

7.เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name : 

ใส่ รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

 

8. คลิ๊กปุ่มวงกลมเลือกรายการที่จะจอง แล้วคลิ๊ก REQUEST SELECTED ITEM

 

 

9.หากปรากฏข้อความ Your request for NAME BOOKwas successful. แสดงว่าได้ส่งคำร้องขอจองทรัพยากรสารนิเทศนั้นๆสำเร็จแล้ว

 

 

 10.เมื่อผู้ใช้บริการส่งคำร้องขอจองทรัพยากรสารนิเทศเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะเช็ค STATUS ของทรัพยากรนั้นๆแล้วรายงานว่าจองได้หรือไม่ ได้เมื่อไหร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ Requests (holds).

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com