เวลาเปิดให้บริการ

เวลาเปิดให้บริการ 

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 19.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์เคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

เบอร์โทรศัพท์บริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7411,7403,7406

Social Network

wordpress facebook twitter

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

Turnitin (Instructor)

turnitin

turnitin

turnitin

สำหรับเจ้าหน้าที่วิธีสืบค้น/ยืมต่อ/จอง/ตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ PDF พิมพ์ อีเมล

 

1. วิธีสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

2. วิธีการตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

3. วิธีการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ (ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์)

4. วิธีการจองทรัพยากรสารนิเทศ (Status DUE เท่านั้นถึงสามารถทำการจองทรัพยากรสารนิเทศได้)

 

1. วิธีสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ LIBRARY CATALOG (สืบค้นทรัพยากร สารนิเทศ)

 

4. เข้าสู่หน้าสืบค้น เลือกหัวข้อสืบค้น และใส่คำค้นในช่องว่าง คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

 

5.หน้าจอแสดงผลลัพธ์ของคำที่ใช้สืบค้น

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

2. วิธีการตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารนิเทศ

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ VIEW YOUR CIRCULATION RECORD (ตรวจสอบการยืมคืน/การยืมต่อด้วยตัวเอง)

 

4. เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name :

ใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5. หน้าจอปรากฏชื่อของผู้ยืมและจำนวนหนังสือที่ยืมไป เช็ครายละเอียดของหนังสือที่ยืมไป คลิ๊ก Items currently checked out

 

6. หน้าจอปรากฏรายชื่อหนังสือที่ยืมไปและวันกำหนดส่ง

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

3. วิธีการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ (ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์)

    มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ VIEW YOUR CIRCULATION RECORD (ตรวจสอบการยืมคืน/การยืมต่อด้วยตัวเอง)

 

4. เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name : 

ใส่รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5. หน้าจอปรากฏชื่อของผู้ยืมและจำนวนหนังสือที่ยืมไป เช็ครายละเอียดของหนังสือที่ยืมไป คลิ๊ก Items currently checked out

 

6. หน้าจอปรากฏรายชื่อหนังสือที่ยืมไปและวันกำหนดส่ง

 

7.คลิ๊กปุ่ม RENEW ALL ถ้าต้องการยืมต่อทุกเล่มในรายการ หรือคลิ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อหนังสือที่ต้องการยืมต่อแล้ว คลิ๊กปุ่ม RENEW SELECTED ITEMS

8.หน้าจอแสดง STATUS ของหนังสือที่ทำรายการ RENEW ซึ่งแต่ละคำมีความหมายดังนี้

  • RENEWED NOW DUE ต่อท้ายด้วยวันที่กำหนดส่งหนังสือใหม่   =   ทำรายการยืมต่อได้สำเร็จ
  • on hold   =   เป็นรายการที่มีการจอง (ให้สิทธ์คนจองก่อน)          
  • ITEM IS OVERDUE   =   รายการนี้เกินกำหนดส่ง
  • TOO SOON TO RENEW   =   ยืมต่อเร็วเกินไป
  • TOO MANY RENEWALS   =   ยืมต่อหลายครั้งแล้ว
  • You can not renew item Because : your registation has expired   =   ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะบัตรหมดอายุ
  • You can not renew item Because :You one too much many   =   ไม่สามารถยืมต่อได้เพราะมีหนี้ชำระค้างเกินกว่ากำหนด

 หมายเหตุ : หากมีค่าปรับที่เกิดจากการยืมต่อที่ไม่ถูกต้อง สมาชิกห้องสมุดที่ทำรายการต้องรับผิดชอบทุกกรณี

 

 

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

4. วิธีการจองทรัพยากรสารนิเทศ 

 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์ http://www.lib.kmitl.ac.th/

2. คลิ๊กที่ WebOPAC

 

3. เข้าสู่หน้า OPAC/WebOPAC KMITL Central Library คลิ๊กที่ LIBRARY CATALOG (สืบค้นทรัพยากร สารนิเทศ) 

 

4. เข้าสู่หน้าสืบค้น เลือกหัวข้อสืบค้น และใส่คำค้นในช่องว่าง คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

5.หน้าจอแสดงผลลัพธ์ของคำที่ใช้สืบค้น คลิ๊กเลือกชื่อรายการที่ต้องการจอง

 

6. หน้าจอปรากฏ ที่อยู่ของหนังสือ CALL # และ STATUS คลิ๊กปุ่ม Request

    - Status DUE เท่านั้นถึงสามารถทำการจองทรัพยากรสารนิเทศได้

 

7.เข้าสู่หน้าตรวจสอบการยืมคืน

ใส่ชื่อเว้นวรรคนามสกุลโดยไม่มีคำนำหน้า ในช่อง Your Name : 

ใส่ รหัสเลขประจำตัวนักศึกษา(กรณีเป็นนักศึกษา) หรือเลขรหัสสมาชิกห้องสมุด (กรณีเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง) ในช่อง Barcode :

คลิ๊กปุ่ม SUBMIT

 

 

8. คลิ๊กปุ่มวงกลมเลือกรายการที่จะจอง แล้วคลิ๊ก REQUEST SELECTED ITEM

 

 

9.หากปรากฏข้อความ Your request for NAME BOOKwas successful. แสดงว่าได้ส่งคำร้องขอจองทรัพยากรสารนิเทศนั้นๆสำเร็จแล้ว

 

 

 10.เมื่อผู้ใช้บริการส่งคำร้องขอจองทรัพยากรสารนิเทศเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะเช็ค STATUS ของทรัพยากรนั้นๆแล้วรายงานว่าจองได้หรือไม่ ได้เมื่อไหร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ Requests (holds).

หากมีปัญหา โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ฝ่ายบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท์ 02 - 3298544, 02 - 3298000 ต่อ 7405 หรือ Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408

Email : service_lib_kmitl@hotmail.com