audio-10-54
 
 

เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อบริการตอบคำถาม

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

การให้บริการ 2559

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินห้องบริการอินเทอร์เน็ต

ปฏิทินกิจกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่PDF พิมพ์ อีเมล

รูปหน้าปกโสตทัศนวัสดุ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

Billy Elliot

867

CD 00867-68


Cars

4 ล้อซิ่งซ่าท้าโลก

10144

CD 10144


Monster house

บ้านผีสิง

10725

CD 10725


Vertical limit

เวอร์ติเคิลลิมิต

ไต่เป็นไต่ตาย

10745

CD 10745


Happy Feet

10749

CD 10749


Dr.Dolittle 3

10775

CD 10775


 

ปลาทะเลไทย

1825

CD 01825


ปลาน้ำจืดของไทย

1835

CD 01835


 

การเลี้ยง

กุ้งก้ามกราม CPF

3816

CD 03816


การแปรรูปเห็ด

เห็ดหยอง,แยมเห็

3817

CD 03817


ซุปฟักทอง  ;

นมข้าวโพด

3818

CD 03818


ปาท่องโก๋  ;

ขนมปุยฝ้าย

3819

CD 03819


 

วุ้นแบบต่างๆ  ;

บัวลอยงาดำน้ำขิง

3820

CD 03820


 

กุนเชียงปลา ;

ข้าวเกรียบปลา

3822

CD 03822


ปลาส้ม ;

ปลาสลิดเค็ม

3824

CD 03824


ดอกไฮยาชีนและ

พลูด่างจาก

ดินไทยเจ้าพระยา

3826

CD 03826


การพับผ้าขนหนู

รูปสัตว์

3828

CD 03828


น้ำอบไทย

น้ำปรุง

3829

CD 03829

 

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

3830

CD 03830


การทำขนมไทย

(ขนมหม้อแกง

ขนมกลีบลำดวน)

3838

CD 03838

การแปรรูปไก่

การแปรรูปเห็ด

3839

CD 03839

การปลูกหน้อไม้ฝรั่ง

4391

CD 04391

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปลาตะเพียน

4392

CD 04392

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปลาดุก

4899

CD 04899

เปเปอร์มาเช่  :

ดอกบัวจาก

ดินไทยเจ้าพระยา.

4901

CD 04901

การจัดสวน

ตู้กระจก

: การจัดสวนตู้ปลา

4903

CD 04903

คู่มือจัดสวน

ขนาดเล็ก

ด้วยตนเอง

4906

CD 04906

การขยาย

พันธุ์มะม่วง

การตัดแต่ง

กิ่งไม้ผล

6687

CD 06687

โครงการค้นคว้าวิจัย

สมุนไพรไทย

ว่านหางจระเข้

6689

CD 06689

การฆ่าและ

การตัดแต่งเนื้อโค

แบบสากล

6690

CD 06690

การปลูกสับปะรด

แบบไม่ไถพรวน

6691

CD 06691

การปลูกปาล์ม

เพื่อการค้า

: การปลูกดาหลา

6692

CD 06692

การปลูก

กระทกรกฝรั่ง

กระเจี๊ยบเขียว

6693

CD 06693

การปลูกถั่วเหลือง

ในพื้นที่ภาคกลาง

6694

CD 06694

การผลิตและพัฒนา

กล้วยหอม

มะละกอ

6696

CD 06696


ปัจจัยการการเกษตร

ที่มีผลต่อคุณภาพทุเรียน

6697

CD 06697

 

การใช้สารสกัด

จากสะเดาปราบศัตรูพืช

6698

CD 06698

ลำไยอบแห้ง

ลำไยรมควัน

6699

CD 06699

มาตรฐานคุณภาพ

ยางแผ่นชั้นดี

6700

CD 06700

การใช้และ

การบำรุงรักษา

รถอีแต๋น

6701

CD 06701

การผสมเทียม

ปลาตะเพียนขาว

6703

CD 06703

การเพาะเลี้ยง

ปลาดุกลูกผสม

6704

CD 06704

 

การเพาะเลี้ยง

ไรแดง

การเลี้ยงกุ้งกุลา

6705

CD 06705


บุหงาสด

บุหงาแห้ง

6719

CD 06719

ลูกชิ้นปลา

ปลาบดแผ่น

6725

CD 06725

จัดสวนด้วยตนเอง

สวนญี่ปุ่น

8650

CD 08650

จัดสวนด้วยตนเอง

สวนธรรมชาติ

8653

CD 08653

ประโยชน์ของ

สมุนไพรต่างๆ

11708

CD 11708

 

ฝรั่งไร้เมล็ด

ชมพู่ทับทิมจันทร์

14340

CD 14340


ฝึกจัดสวนสวย

ด้วยตนเอง

14902

CD 14902

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14904

CD 14904

ตามรอย

พระอรหันต์

14916

CD 14916

สยามดุริยทัศน์

14917

CD 14917

การปลูก

กระเจี๊ยบเขียว

เพื่อการส่งออก

4883

CD 04883

ดวงมณี

แห่งทัศนศิลป์

14918

CD 14918

สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางวัฒนธรรม นายแพทย์ประเวศ วะสี

14919

CD 14919

สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม

พระพรหมคุณาภรณ์

14921

CD 14921

สารคดีผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม

ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง

14924

CD 14924

รามเกียรติ์

14925

CD 14925


โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ

14927

CD 14927

 

 
ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com