เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการ

สายนอก 02 - 3298231

สายใน 02 -3298000

ต่อ 5082, 5084, 5079

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

Social Network

wordpress facebook twitter

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

แก้ปัญหา DD + IE10

แก้ปัญหา DD + IE10

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

Turnitin (Instructor)

turnitin

turnitin

turnitin

สำหรับเจ้าหน้าที่                                                                 

 

        แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ หนังสือ เอกสาร  บทความ  ภาพถ่าย  นิทรรศการ  หุ่นจำลอง  

ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์พร้อมด้วยนิทรรศการถาวรซึ่งจัด แสดงภายในบริเวณหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพบุคคล ภาพสถานที่ หุ่นจำลอง และ สื่อประสม

 

สถานที่ตั้ง

       ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ

       * สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสือร่วมสมัย บทความหนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ สำเนาพระราชหัตถเลขา  ภาพถ่าย

       * นิทรรศการถาวร จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์  หุ่นจำลอง และภาพที่เกี่ยวข้องในรัชสมัยพระดบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       * สื่อประสม รวบรวมพระราชประวัติ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษา

          ค้นคว้าด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์

 

                                                                            

                       หนังสือหายาก                            หนังสือร่วมสมัย                             เอกสารประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๔

 

การให้บริการ ณ หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

v   บริการยืม - คืน  (ไม่อนุญาตนำเอกสารออกนอกห้อง)

v      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

v      บริการสำเนาเอกสาร / ภาพถ่าย               

         - ผู้ใช้บริการชำระค่าสำเนาเอกสารด้วยตนเอง               

         - เฉพาะที่จัดให้บริการภายในหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

v      บริการนำชม

 

เวลาทำการ

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า : ๐ - ๒๗๓๗ - ๓๐๐๐ ต่อ ๕๐๘๖,๕๑๐๘

 

E - mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 


ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298231, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 5082, 5084, 5079

ส่งคำติชมและข้อเสนอแนะที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ kiteerap@kmitl.ac.th