เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

เวลาเปิดให้บริการ (ตามปกติ)

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิด ให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการ

สายนอก 02 - 3298231

สายใน 02 -3298000

ต่อ 5082, 5084, 5079

สมาคมอาเซียนประเทศไทย

Social Network

wordpress facebook twitter

Download แบบฟอร์ม

Download แบบฟอร์ม

บริการ DD

Document Delivery Services

VPN

VPN KMITL (SSL)

คู่มือ KMITL SSL VPN

คู่มือการใช้งาน KMITL SSL VPN

Turnitin (Instructor)

turnitin

turnitin

turnitin

สำหรับเจ้าหน้าที่                                                                 

 

        แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ หนังสือ เอกสาร  บทความ  ภาพถ่าย  นิทรรศการ  หุ่นจำลอง  

ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์พร้อมด้วยนิทรรศการถาวรซึ่งจัด แสดงภายในบริเวณหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพบุคคล ภาพสถานที่ หุ่นจำลอง และ สื่อประสม

 

สถานที่ตั้ง

       ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ

       * สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสือร่วมสมัย บทความหนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ สำเนาพระราชหัตถเลขา  ภาพถ่าย

       * นิทรรศการถาวร จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์  หุ่นจำลอง และภาพที่เกี่ยวข้องในรัชสมัยพระดบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       * สื่อประสม รวบรวมพระราชประวัติ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษา

          ค้นคว้าด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์

 

                                                                            

                       หนังสือหายาก                            หนังสือร่วมสมัย                             เอกสารประวัติศาสตร์รัชกาลที่ ๔

 

การให้บริการ ณ หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

v   บริการยืม - คืน  (ไม่อนุญาตนำเอกสารออกนอกห้อง)

v      บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

v      บริการสำเนาเอกสาร / ภาพถ่าย               

         - ผู้ใช้บริการชำระค่าสำเนาเอกสารด้วยตนเอง               

         - เฉพาะที่จัดให้บริการภายในหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

v      บริการนำชม

 

เวลาทำการ

        จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า : ๐ - ๒๗๓๗ - ๓๐๐๐ ต่อ ๕๐๘๖,๕๑๐๘

 

E - mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 


ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298231, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 5082, 5084, 5079

ส่งคำติชมและข้อเสนอแนะที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ kiteerap@kmitl.ac.th