สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
 

เวลาเปิดให้บริการ

สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 20.30 น.

ส. - อา. เวลา 10.00 - 18.00 น.

ช่วงปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. ปิดบริการ

ปิดให้บริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

และวันหยุดตามประกาศ

ของสำนักหอสมุดกลาง

ติดต่อเคาน์เตอร์

บริการยืม-คืน

02-3298544

02-3298000 ต่อ 7407,7408

ติดต่อสอบถามเคาน์เตอร์ Information

02-3298545

02-3298000 ต่อ 7406, 7403

เวลาเปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่วงเปิดภาคเรียน

จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.

ส. - อา. และนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

02 - 3298375

02-3298000 ต่อ 5203, 5204

ปฏิทินการใช้งานห้องต่างๆ

Calendar

สำหรับเจ้าหน้าที่07.52
07.53
07.54
07.55
07.56
07.57
07.58
07.59
07.60
07.61
07.71
07.72
07.73
07.97
14
19
21
22
40
80
01/20 
start stop bwd fwd
 
 
สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
WebOPAC Central Library, KMITL
New Books and Materials (ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ)
Basic Search (สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ)
Advanded Search (สืบค้นขั้นสูง)
View Your Circulation Record (ตรวจสอบการยืมคืน/ยืมต่อด้วยตัวเอง/สมาชิก)
Suggestion (ข้อเสนอแนะ)
Request online (เสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศผ่านทางเว็บไซต์)
Download Request Form (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอให้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ )
 

แนะนำหนังสือน่าสนใจ

คำสอนของพ่อ

แด่--ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ 

ในหลวงผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ

ปรัชญาการศึกษา

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การทรงงานของพ่อในความทรงจำ

รอยยิ้มของในหลวง

= Smiles of the King 

bx1 01   bx3  12 bx5 

BJ1531ค383

DS586 ว218น LA1123.7อ791พ DS586ป452ก R DS586 ร192 2553      

เชลยแค้นแสนรัก

เอาตัวรอดด้วยทฤษฎีเกม

Advances in food biotechnology

อ่านสามก๊กถกบริหาร

เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม

119812261 blogmedia-8705 download 2  3Kingdom 0.001 download

นว ผ259ช

HB114 น243อ TP248.65.F66 A346 HD38.2 ก365อ LB2331.46.T5 ส784ค    
 

แนะนำโสตทัศนวัสดุน่าสนใจ

Jurassic World

Room

Trumbo

The Monkey King

 The Monkey king 2

17591 CD 175903 17592 17593 17594
CD 17591
CD 17590
CD 17592 CD 17593 CD 17594

The hunger games 

The hunger games 

Timeline

อาบัติ

Frozen 
17595 17596 17446 17511 17452
CD 17595
CD 17596
CD 17446 CD 17511 CD 17452
 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสำนักหอสมุดกลาง
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ข่าวสำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวสารงานไอที
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 6/ก.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 7/ก.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 20/มิ.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16/พ.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 20/เม.ย./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 10/มี.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 15/ก.พ./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 10/ม.ค./2560
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 25/พ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 2/ต.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 15/ก.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 12/ส.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 10/ก.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 20/มิ.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 16/พ.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2559 19/เม.ย./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 29/มี.ค./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 1/ก.พ./2559
ข่าวสารงานไอที ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 4/ม.ค./2559
 

kmitl ebooks 1

ที่ตั้ง สำนักหอสมุดกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
เบอร์โทรศัพท์ติดต่องานบริการสารนิเทศ (สายนอก) 02-3298544, 02-3298545, (สายใน) 02-329-8000 ต่อ 7406, 7407, 7408
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ (สายนอก) 02-3298233, (สายใน) 02-3298000 ต่อ 5092, 5102, Fax 02-3298236
Email : librarykmitl@ gmail.com Email : service_lib_kmitl@hotmail.com