รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

admin/ February 14, 2019/ Green Office/ 1 comments

รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง เป็นองค์กรที่ร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5 99% เพื่อลดปริมาณการก่อให้เกิดความร้อนสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กฟผ. และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Share this…FacebookTwitterPinterest

กิจกรรม “ความรักในสวน (Garden in Love)”

admin/ February 13, 2019/ Green Office/ 1 comments

กิจกรรม “ความรักในสวน Garden in Love)” สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรม “ความรักในสวน Garden in Love)” มีการออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก กิจกรรมโต้วาที ดนตรีในสวน บันทึกภาพความรัก จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับความรัก เกมสอยใจ…ให้เธอ และ กิจกรรม D.I.Y. (ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า) Share this…FacebookTwitterPinterest

รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

admin/ January 30, 2019/ Green Office/ 2 comments

รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ จากท่านพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ Share this…FacebookTwitterPinterest

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

admin/ January 12, 2019/ Green Office/ 1 comments

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำนักหอสมุดกลาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ได้รับความร่วมมือร่วมใจของชาวสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ตลอดจน พี่ๆ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลับมาทำกิจกรรมวันเด็กร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมในวันเด็ก ได้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม D.I.Y ประดิษฐ์พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า กิจกรรมสมุดทำมือจากกระดาษ Reuse และซองกระดาษที่ไม่ได้ใช้ และแจกรางวัลสำหรับผู้ที่นำภาชนะและกระเป๋าผ้ามาในงาน Share this…FacebookTwitterPinterest