เข้าร่วมสัมมนา โครงการ KKU Maker Green Festival 2020 วันที่ 21-22 ก.พ. 2563

admin/ February 21, 2020/ Green Office/ 0 comments

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวพรทิพย์ แยงคำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศพร้อมด้วยทีมงาน นางสายใจ วัลลิภากร และนางสาวรษิกา ภาณุกรธนโชติ เข้าร่วมสัมมนา โครงการ “KKU Maker Green Festival 2020” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จำนวนคนดู : 19 Share this…FacebookTwitterPinterest

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม Green Library และ Green Office ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

admin/ February 18, 2020/ Green Office/ 0 comments

กลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าเยี่ยมชม Green Library และ Green Office สำนักหอสมุดกลาง สจล. ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนคนดู : 21 Share this…FacebookTwitterPinterest

รับมอบประกาศนียบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน” วันที่ 19 ก.ย. 2562

admin/ September 19, 2019/ Green Office/ 5 comments

วันที่ 19 กันยายน 2562 รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช รองผู้อำนวยการ และ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เข้ารับมอบประกาศนียบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน (carbon-neutral man)” จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัตฒ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณและเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ โดยการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี จากกิจกรรมในชีวิตประจำวันและซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยทั้งหมดจนเป็นศูนย์ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวนคนดู : 49 Share this…FacebookTwitterPinterest

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green office) วันที่ 20 ส.ค. 2562

admin/ August 20, 2019/ Green Office/ 0 comments

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สำนักงานสีเขียว Green office @LIBKMITL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โดย คุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมสุขภาพ.     จำนวนคนดู : 61 Share this…FacebookTwitterPinterest

ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ม.มหิดล ศาลายา วันที่ 19 ส.ค. 2562

admin/ August 19, 2019/ Green Office/ 0 comments

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดสีเขียว สำนักงานสีเขียว และการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะเป็นการนำชมพื้นที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว ให้การต้อนรับ       จำนวนคนดู : 41 Share this…FacebookTwitterPinterest