www.lib.kmitl.ac.th/libactivity

สมัครโปรฯ ดับเบิ้ลเช็คเอาท์

เพิ่มสิทธิ์จำนวนการยืมหนังสือให้ 2 เท่า (เล่ม/วัน) ทุกประเภทสมาชิก และยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง สามารถสมัครและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป สมัครโปรฯ…

สมัครโปรโมชั่นสำหรับคนรักการอ่าน Books Lover

เพิ่มสิทธิ์จำนวนการยืมหนังสือให้ไม่จำกัดจำนวน และจำนวนวันยืมยาวนาน 45 วัน ทุกประเภทสมาชิก และยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง สามารถสมัครและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดโปรโมชั่นวันที่ 31…

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ (รัชกาลที่ 4) วันที่ 18 ต.ค. 2562

สำนักหอสมุดกลาง นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช รักษาการผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช รักษาการรองผู้อำนวยการฯ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรําลึกถึงพระเกียรติคุณ…

จิตอาสา ปรับปรุงทางเดินหอสมุดกลาง วันที่ 16 ต.ค. 2562

สำนักหอสมุดกลาง นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช รักษาการผู้อำนวยการ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช รักษาการรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสาหลากหลายคณะ ที่มาในนามของ “ศูนย์จิตอาสา พระจอมเกล้าลาดกระบัง” จำนวนกว่า 55…

Library สัญจร (คณะวิทยาศาสตร์) วันที่ 30 ก.ย. 2562

ภาพบรรยากาศ Library สัญจร ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักหอสมุดได้ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุดกลางและโปรโมชั่นต่างๆที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นให้แก่น้องๆ และมีของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Library สัญจร (คณะครุศาสตร์ฯ) วันที่ 23 ก.ย. 2562

ภาพบรรยากาศ Library สัญจร ที่คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ห้องสมุดได้ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุดกลางและโปรโมชั่นต่างๆที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นให้แก่น้องๆ และมีของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

Library สัญจร (คณะวิศวกรรมศาสตร์) วันที่ 17 ก.ย. 2562

ภาพบรรยากาศ Library สัญจร ที่บริเวณตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ห้องสมุดได้ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุดกลางและโปรโมชั่นต่างๆที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นให้แก่น้องๆ และมีของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

Library สัญจร (ตึกพระเทพรัตนราชสุดาฯ) วันที่ 16 ก.ย. 2562

ภาพบรรยากาศ Library สัญจร ที่ ตึกพระเทพรัตนราชสุดาฯ สจล. ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ห้องสมุดได้ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุดกลางและโปรโมชั่นต่างๆที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นให้แก่น้องๆคณะสถาปัตย์ฯ และมีของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Library สัญจร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) วันที่ 9 ก.ย. 2562

ภาพบรรยากาศ Library สัญจร ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ห้องสมุดได้ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆของสำนักหอสมุดกลางและโปรโมชั่นต่างๆที่สำนักหอสมุดกลางได้จัดขึ้นให้แก่น้องๆคณะสถาปัตย์ฯ และมีของที่ระลึกแก่น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย