ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 10 April 2014 07:36 Written by Administrator Thursday, 10 April 2014 07:33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
16
17
01/14 
start stop bwd fwd
 

beeรายงานการประชุมงานยานพาหนะ

- เรื่อง การใช้ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 downloadpdf

 

beeข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

-  สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเฉพาะทางด้าน Control

   and Automation และ Advanced   downloadpdf

 

-  ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

   เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้อง  INTER  ณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน  1 รายการ  

   ด้วยเงินรายได้   ประจำปีงบประมาณ  2559  (ใช้เงินคงคลังปี  2558)  

   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    downloadpdf

 

-  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  สนอ.(วศ) 121 /2560  

   การจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณบดี   คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   จำนวน 1 รายการ   ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2560downloadpdf

 

-  ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   เรื่อง  ประมูลจ้าเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานคณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   จำนวย  1  รายการ  ด้วยเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ  2559  

   (ใช้เงินคงคลังปี  2558)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    downloadpdf     

 

- ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้อง INTER ประจำปีงบประมาณ 2559

  (ใช้เงินคงคลังปี 2558) เลขที่โครงการ P60055085417 downloadpdf

 

- ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ประจำปีงบประมาณ 2559 (ใช้เงินคงคลังปี 2558) เลขที่โครงการ P60050016044 downloadpdf

 

- ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการบริการทางวิศวกรรม

  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ downloadpdf

 

- (ฉบับร่าง) ประกาศ TOR งานปรับปรุงศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการบริการทาง

  วิศวกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559downloadpdf

- สอบราคาจ้างงานปรับปรุงคณะแพทย์ศาสตร์   ประจำปีงบประมาณ   2560 downloadpdf

- สอบราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารวิทยาลัยนาโนฯ downloadpdf

- สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารวิทยานาโนฯ ชั้น 1, ชั้น 2 downloadpdf

- สอบราคาปรับปรุงทาสีรั้ว สนอ. ด้านติดถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ความยาว 630 ม. downloadpdf

- สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรางน้ำและระบบท่อน้ำฝน วิทยาลัยนาโนฯ downloadpdf

- สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ วิทยาลัยนาโนฯ downloadpdf

 

- ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนานวัตกรรมและการบริการทางวิศวกรรม

  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ downloadpdf

- ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์