งานไฟฟ้า

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

งานไฟฟ้า
นายณัชพงศ์  ศรีงาม

3

ชื่อ - นามสกุล : นายณัชพงศ์  ศรีงาม

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

 

โทรศัพท์ : สายใน 3095

หมายเหตุ :  หัวหน้างานไฟฟ้า 
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานไฟฟ้า
นายสิทธิพงษ์   สรัสสมิต

34

ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิพงษ์   สรัสสมิต 

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคชำนาญงาน

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานไฟฟ้า
นายเทียนชัย  จงทอง

aa 13 

ชื่อ - นามสกุล นายเทียนชัย   จงทอง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : ช่างไม้

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานไฟฟ้า
นายสุรินทร์   แสงกล้า

 aa 25

ชื่อ - นามสกุล นายสุรินทร์   แสงกล้า 

 

email address  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

 

โทรศัพท์ : สายใน 3095

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายบรรเจิด   บุญศรีสุข 

aaa2

ชื่อ - นามสกุล นายบรรเจิด   บุญศรีสุข

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานไฟฟ้า

 

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

 

โทรศัพท์ : สายใน 3095

หมายเหตุ :

บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it