งานโทรศัพท์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานโทรศัพท์
นายณัชพงศ์   ศรีงาม

 3

ชื่อ - นามสกุล : นายณัชพงศ์   ศรีงาม 

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานโทรศัพท์

 

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

 

โทรศัพท์ : สายใน 3095

หมายเหตุ :  หัวหน้างานโทรศัพท์
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายสันติ เทพลี

6

ชื่อ - นามสกุล นายสันติ เทพลี 

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานโทรศัพท์

 

ตำแหน่ง : วิศวกร

 

โทรศัพท์ : สายใน 3399

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

  

งานโทรศัพท์
นายสุนทร วงษ์หวังจันทร์

7

ชื่อ - นามสกุล : นายสุนทร วงษ์หวังจันทร์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งาน โทรศัพท์

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

 

โทรศัพท์ : สายใน 3399

 

 

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานโทรศัพท์
นางกชพร  แสนยามาศ

8

ชื่อ - นามสกุล : นางกชพร แสนยามาศ 

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานโทรศัพท์

 

ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์

 

โทรศัพท์ : สายใน 3399

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี