งานประปา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานประปา
นายปรีชา  มาประสพ

9

ชื่อ - นามสกุล : นายปรีชา  มาประสพ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค 

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ : หัวหน้าระบบสาธารณูปโภค
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานประปา
นายบุญยัง   คำนึง 

ccc

ชื่อ - นามสกุล : นายบุญยัง   คำนึง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานประปา
นายอู๊ด  บุญศรีสุข

aa 15

ชื่อ - นามสกุล : นายอู๊ด   บุญศรีสุข

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานประปา
นายผล พฤกษาชีวะ

12

ชื่อ - นามสกุล : นายผล พฤกษาชีวะ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างไม้

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานประปา
นายละเบียบ   พูนทองคำ 

aa 3

ชื่อ - นามสกุล นายละเบียบ   พูนทองคำ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างปูน

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี