งานระบบเครื่องปรับอากาศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานระบบเครื่องปรับอากาศ
นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

32

ชื่อ - นามสกุล : นายสันติธรรม  สันตินันตรักษ์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานระบบเครื่องปรับอากาศ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3123

หมายเหตุ : หัวหน้างานระบบเครื่องปรับอากาศ
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานระบบเครื่องปรับอากาศ
นายสุครินทร์   เจียมจักร 

aa 5

ชื่อ - นามสกุล : นายสุครินทร์   เจียมจักร

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานระบบเครื่องปรับอากาศ

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3123

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีงานระบบเครื่องปรับอากาศ
นายณรงค์ศักดิ์   ใจอยู่

aa 10

ชื่อ - นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์   ใจอยู่

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานระบบเครื่องปรับอากาศ

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคชำนาญงาน

 

โทรศัพท์ : สายใน 3123

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี


งานระบบ เครื่องปรับอากาศ
นายชัยชนะ  ชุ่มใจ

35

ชื่อ - นามสกุล : นายชัยชนะ  ชุ่มใจ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานระบบเครื่องปรับอากาศ

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน  3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

งานระบบเครื่องปรับอากาศ
นายพงศธร   หางแก้ว 

aa 4

ชื่อ - นามสกุล นายพงศธร   หางแก้ว

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานระบบเครื่องปรับอากาศ

 

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม

 

โทรศัพท์ : สายใน 3123

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี