งานซ่อมบำรุงทั่วไป

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายชวลิต  ประสิทธิ์ 

aa38

ชื่อ - นามสกุล : นายชวลิต  ประสิทธิ์

 

email address : @kmitl.ac.th

 

ส่วนงาน : งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : วิศวกร

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ : หัวหน้างานซ่อมบำรุงทั่วไป
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายอู๊ด  บุญศรีสุข

aa 15

ชื่อ - นามสกุล นายอู๊ด   บุญศรีสุข

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานประปา

 

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายสมศักดิ์   บุญศรีสุข 

aa 11

ชื่อ - นามสกุล นายสมศักดิ์   บุญศรีสุข

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : ช่างปูน

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายโสภณ   พัดภู่ 

aa 19

ชื่อ - นามสกุล นายโสภณ  พัดภู่

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายคุนชอน   เสนีชัย 

aa 27

ชื่อ - นามสกุล นายคุนชอน   เสนีชัย

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

  

งานซ่อมบำรุงทั่วไป
นายปัญญาเกียรติ  โกมลสุทธิ 

39

ชื่อ - นามสกุล นายปัญญาเกียรติ  โกมลสุทธิ

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี