งานธุรการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

งานธุรการ
นางวริยา  สาสนรักกิจ

40

ชื่อ - นามสกุล : นางวริยา  สาสนรักกิจ 

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3825

หมายเหตุ : หัวหน้างานธุรการ
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีงานธุรการ
นางสาวนิธิกร  จันทร์ยางช่อง

41

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนิธิกร  จันทร์ยางช่อง

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3824

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีงานธุรการ
นางสาวฉัตธิญา ใสสะอาด

16

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฉัตธิญา ใสสะอาด

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3729

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดีงานธุรการ
นางสาวสุมณต์ คำรังศรี

aa 34

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุมณต์ คำรังศรี

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3824

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี
งานธุรการ
ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์  ศิวาคม 

aa 31

ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์   ศิวาคม

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ : สายใน 3829

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี

 

  

งานธุรการ
นางจิราภา  ชัญถาวร

 aa 36

ชื่อ - นามสกุล : นางจิราภา  ชัญถาวร

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : งานธุรการ

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โทรศัพท์ :  3778

หมายเหตุ :
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี