ผู้อำนวยการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ผู้บริหาร
นางนิศากุน วรุตม์พงศ์

1

ชื่อ - นามสกุล : นางนิศากุน วรุตม์พงศ์

 

email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ส่วนงาน : ผู้บริหาร

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8

 

โทรศัพท์ : สายใน 3734 

 

โทรศัพท์ : สายตรง 02 - 329 - 8127

 

โทรสาร : 02 - 329 - 8128

หมายเหตุ : ผู้อำนวยการส่วนซ่อมบำรุงรักษาและยานพาหนะ
บุคลากร ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี