กิจกรรม #CSR แลกร้อย…ได้มาก

กิจกรรม #CSR แลกร้อย…ได้มาก
ได้อ่านหนังสือ ได้บุญ และได้ลดหย่อนภาษี
เลือกหนังสือเล่มใดก็ได้ที่จัดไว้ในโซนให้เต็มถุง
เพียงถุงละ #100บาท
.
ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

.
**พบกันที่บูธ 40 โซนเบ็ดเตล็ด ในงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 65
วันที่ 4 – 13 มีนาคม 2565**
.
และที่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 3 โซน A
วันนี้ – 31 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ในวันทำการ)