ร่วมกิจกรรมห้องสมุด “Enjoy with eBooks” ฐานข้อมูล Hibrary (eBooks) และ SE-ED E-Library (eBooks)

eBooks

ร่วมกิจกรรม Enjoy with eBooks กับห้องสมุด
สมัครสมาชิกและทำรายการยืม Ebook Hibrary และ SE-ED E-Library 
.
**ลุ้นรับรางวัล ยืมมากที่สุด 5 ลำดับ
ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรม Enjoy with eBooks กับห้องสมุด สจล.

สมัครสมาชิกและทำรายการยืม E-book
Hibrary และ SE-ED E-Library 

**ลุ้นรับรางวัล ยืมมากที่สุด 5 ลำดับ
ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565
รายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ Hibrary (eBooks) ผ่านลิงก์
https://elibrary-kmitl.hibrary.me/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่
App Store หรือ Google Play Store
คู่มือการใช้งาน Hibrary : https://zhort.link/F9j
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ SE-ED E-Library (eBooks)
ผ่านลิงก์ : https://zhort.link/tMh
คู่มือการใช้งาน SE-ED E-Library : https://zhort.link/f9hd0
สมาชิกทำรายการยืมหนังสือผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Hibrary (eBooks)
หรือ SE-ED E-Library (eBooks)
แอดมินดำเนินการตรวจสอบจำนวนรายการยืมของผู้ใช้บริการ
ที่มีจำนวนการยืมมากที่สุด 5 ลำดับตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือนมิถุนายน 2565
จากฐานข้อมูล Hibrary (eBooks) และ SE-ED E-Library (eBooks)
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
หน้าเพจ Facebook KMITL Central Library
ดำเนินการส่งอีเมล แจ้งผู้ใช้บริการที่มีประวัติการยืมมากที่สุด 5 ลำดับ
เพื่อติดต่อขอชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัล
ให้กับผู้ใช้บริการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th