กิจกรรม “อิ่มอุ่น” กลับมาแล้ว อิ่มท้องพร้อมเติมอาหารสมอง กับห้องสมุด

ห้องสมุด สจล. ชวนเข้าร่วมกิจกรรม “อิ่มอุ่น”
กองทัพต้องเดินด้วยท้องเพิ่มอาหารสมองต้องอ่านหนังสือ

ห้องสมุดชวน น้องๆ นักศึกษาเข้ามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
รับอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ในกิจกรรม “อิ่มอุ่น”

♥️
น้องๆ แวะมาลงทะเบียนหน้างานก่อนรับอาหารว่างนะ มาไวไวน๊าาา

ช้าหมด อดของอร่อยไม่รู้ด้วยเน้อ
🥤🥧

.
ในวันจันทร์ที่ 9 วันพุธที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 12 และ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น. (ช่วงเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
.
📍ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🚀
ติดต่อสอบถาม
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th