สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอบรมหลักสูตร ” #ชินนสาสมาธิ ” เพื่อชนะใจตนเอง

🪷KMITL Lifelong Learning Center เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และอบรมหลักสูตร ” #ชินนสาสมาธิ ” เพื่อชนะใจตนเอง ให้ทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
🙏🏻โดย : ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 10 วัดผ่องพลอยวิริยาราม
.
**ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ พื้นที่กิจกรรมชั้น 2 อาคาร B สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
📍กดที่ลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!
https://bit.ly/3QMi123 (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น)
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณพรวริน จันทร์แช่มช้อย
โทร : 086-895-0042
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.