ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (Kids University : Pre program)

🚀โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก (Kids University : Pre program) จัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเสริม Soft skills และ Hard skills ให้กับน้อง ๆ อายุ 3 – 10 ขวบ ฟรี!!!😍

.

🖲️รับสมัคร **วันนี้ – วันที่ 21 ตุลาคม 2565
คลิกลิ้งก์ได้เลยครับ 👉🏻 t.ly/okU5
**เริ่มเรียนวันที่ 26 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2565
ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00 น.
Onsite ที่ Lifelong Learning center อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดกลาง สจล.
.
👩🏻‍🚀มี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
✅หลักสูตร Pre programming 101 by Kids University / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร. สุจิรา
วุฒิโสภณ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
.
✅หลักสูตร Communication 101_MC Kids /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
.
✅หลักสูตรการเรียนรู้ Art and Creative for Fun / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
.
📌ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะของศูนย์การเรียนรู้ (LifelongLearning Center) เช่น บริการนำชมพื้นที่การเรียนรู้ การค้นหนังสือแบบง่ายในห้องสมุด และการออกแบบและการใช้ Printer 3D
.
🛸ติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์. 02-3298000 ต่อ 5083, 5084,
5085, 5086
อีเมล : lifelong@kmitl.ac.th
www.kidsu.kmitl.ac.th
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter
#KMITLCentralLibrary
#KIDS_University_byKMITL