ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม KMITL Active Aging Day (สูงวัยอย่างแอคทีฟ)

KMITL LIFELONG LEARNING CENTER และ ทีมวิชาสังคมสูงวัยเชิงรุก ขอนำเสนอกิจกรรม : KMITL ACTIVE AGING DAY ( สูงวัยอย่างแอคทีฟ )🧔🏻‍♂👵🏻
.
🎙️บรรยายโดย : รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รักษาการเเทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ร่วมเสวนา โดย ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว อาจารย์ประจำวิชาสังคมสูงวัยเชิงรุก
.
และ กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี
.
🥳พบกับ กิจกรรมเสวนาสูงวัยสุขภาพดี ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยต้องปรับตัวกันอย่างไร? เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุแบบ “ พฤฒพลัง “ และเป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดี มีความสุข สูงวัย ใสปิ๊ง New Look ไม่รู้โรย💪🏻
.
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เช่น Board Game และอื่นๆ เเล้วพบกันนะครับ👋
.
**ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดกลาง
KLLC : KMITL Lifelong Learning Center
.
✅Register Now ฟรี!!! : https://bit.ly/3TrRU2m
.
📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel. 093-563-7740
lifelong.kmitl.ac.th
Email : lifelong@kmitl.ac.th
Page : KMITLLifelongLearningCenter
.