สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ 1 เพื่อชนะใจตนเอง(หลักสูตร 2 ชั่วโมง)

KMITL Lifelong Learning Center ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
เปิดสอนหลักสูตร #ชินนสาสมาธิ 1 เพื่อชนะใจตนเอง (หลักสูตร  2  ชั่วโมง ) ให้ทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
🙏🏻โดย : ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  วลัยรัชต์  และ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์
     คณะอนุกรรมการหลักสูตรสมาธิในสถาบันอุดมศึกษา(ภาคภาษาไทย)
.
****ในวันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2566
****เวลา 16.45 – 18.45 น.
ณ. พื้นที่กิจกรรมชั้น 2 อาคาร B สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
📍กดที่ลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!  (รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!!!!)
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณพรวริน จันทร์แช่มช้อย
โทร : 086-895-0042
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.