สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “หัตถ์ ปั้น ดิน : สอนปั้น (ของ) จิ๋ว”

KLLC ขอเชิญชวนผู้สนใจงาน Craft มา Up skill งานปั้น เข้าร่วมกิจกรรม
“หัตถ์ ปั้น ดิน : สอนปั้น (ของ) จิ๋ว”
โดย รองศาสตราจารย์ โอชกร ภาคสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
**ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โซน B สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
สนใจร่วมกิจกรรม สแกน QR Code หรือคลิกลงทะเบียนได้เลย :  (จำกัดจำนวน 40 ท่านเท่านั้น)
https://shorturl.asia/PpW6t
.
✅กิจกรรมนี้ให้ความรู้เรื่องงานปั้นชิ้นงานจิ๋ว ตามมาตรส่วนจริงที่ถูกย่อให้เล็กลง ในการเรียนจะ แนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เรียน พร้อมสัมผัสผลงานจริง
✅ฝึกปั้นของจิ๋ว จากดินน้ำมันและอีพอกซี่ พร้อมเทคนิคการปั้นของจิ๋วต่าง ๆ
✅เข้าใจง่าย ปั้นสนุก ปลุกเร้าจินตนาการ พัฒนาการเรียนรู้และต่อยอดกลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
.
***หมายเหตุ :  – เรียนฟรี พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้ภายในวันจัดกิจกรรม

– มีอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!!

– ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำกลับบ้านได้เลย (เป็นที่ระลึก)

.

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
lifelong.kmitl.ac.th/courses/30
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th