สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

เชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๖
ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
.
📌ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี https://bit.ly/3lAdnuB

**************ไม่มีค่าใช้จ่าย*************

🤩 **ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
.
☎️สอบถามเพิ่มเติม นางจักกรี ญานนนท์
โทร. ๐๒-๓๒๙๘๓๗๕ สายตรง หรือ
โทร. ๐๒-๓๒๙๕๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๓
มือถือ : ๐๘๕-๓๓๖๖๒๑๑
E-mail : juggree.ya@kmitl.ac.th