KLLC จัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ : Platinum Academy ตลอดหลักสูตร 1,900 บาท 

โครงการมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ : Platinum Academy ตลอดห

 

#PlatinumAcademy
KLLC จัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการมหาวิทยาลัยรุ่นใหญ่ : Platinum Academy จัดการเรียนรู้เพื่อคนรุ่นใหญ่ พี่วัยเก๋า ชวนเพื่อนมากันยกเเกงค์ ไฟยังแรง🤹🏻‍♀️ กิจกรรมหลากหลาย เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงรุกและการใฝ่รู้ ได้บริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น และได้ฟื้นตัวจากสภาวะความเครียดอีกด้วย ตลอดหลักสูตร ราคาปกติ 1,900 บาทต่อท่าน
****พิเศษสุดดดดด 999 บาท [3 คนขึ้นไปได้ราคาพิเศษ]****
.
**วันที่ 19 ,21 – 27 มิถุนายน 66 นี้
**วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้า 08.30 -12.00 น. (จำนวน 3 ชม)
วาดรูปด้วยหินชาโคล
โดย อาจารย์ดินหิน รักพงศ์อโศก อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.
.
**วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ช่วงบ่าย 13.00 -16.30 น. (จำนวน 3 ชม)
App โดนใจ ผู้สูงวัยอินเทรน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ตำแหน่งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล.
.
**วันที่ 21 มิถุนายน 2566 (6 ชม) 08.30 -16.30 น.
 แอปเปิ้ลสีทอง หอยทำเงิน หอยทำกิน
โดย รอง ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งตะวัน ยมหล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
.
*วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ช่วงบ่าย 13.00 -16.30 น. (จำนวน 3 ชม)
เรียนรู้เรื่องการทำบะหมี่เย็น Zaru soba
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์
สจล. *
ลงทะเบียนได้ที่ t.ly/4F9U5
และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Inbox : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศรีเพ็ญ เทนอิสสระ โทร. 089-4973569
คุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์ โทร. 084- 9392415
Inbox facebook : m.me/KMITLLifelongLearningCenter
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter
#สูงวัยเชิงรุก