สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ สจล. ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม


สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ สจล. ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมปฏิบัติธรรม รักษาใจ **ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดประยงค์กิตติวนาราม 🛕 ณ ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

พร้อมใจกันปฏิบัติบูชาตามคำสอน ‘โอวาท​ปาฏิโมกข์’ ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ คือ ละอกุศลทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และรักษาใจให้บริสุทธิ์และขาวสะอาด

#กำหนดการปฎิบัติธรรม
🔺วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๗.๔๕ น. ออกเดินทางจากสถาบัน
๐๘.๓๐ น. ถึงวัดประยงค์กิตติวนาราม
๐๙.๐๐ น. รับศีล ๘ / ฟังข้อปฏิบัติ
นั่งสมาธิเดิน จงกรม ฟังธรรมมะเทศนาอบรมจิตใจให้มีความสงบ ตามกำหนดการและข้อปฏิบัติที่ทางวัดจัดให้
.
🔺วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนทำวัตรเช้าและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของวัด
๑๖.๓๐ น. ลาศีล ๘ และเดินทางกลับสถาบัน
.
💻สนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี : https://bit.ly/44MUpT9 ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
📍หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนตอบรับได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
.
☎️สอบถามเพิ่มเติม
คุณจักกรี ญานนนท์
มือถือ : ๐๘๕-๓๓๖๖๒๑๑
E-mail : juggree.ya@kmitl.ac.th
.
#KLLC
#KMITLLifelongLearningCenter