สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ 1 เพื่อชนะใจตนเอง(หลักสูตร 2 ชั่วโมง)

KMITL Lifelong Learning Center ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
เปิดสอนหลักสูตร ชินนสาสมาธิ 1 เพื่อชนะใจตนเอง (หลักสูตร 2 ชั่วโมง ) ให้ทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
โดย : ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ และ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
คณะอนุกรรมการหลักสูตรสมาธิในสถาบันอุดมศึกษา(ภาคภาษาไทย)
.
****ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
****เวลา 16.45 – 18.45 น.
ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และหอพระราชประวัติ ร.4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
.
กดที่ลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!
(รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!!!!)
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณพรวริน จันทร์แช่มช้อย
โทร : 086-895-0042
E-Mail : lifelong@kmitl.ac.th
.