ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรม โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 for Mac

สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรม

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 for Mac

**ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
.
💻 ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING
สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://zhort.link/zGT
.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานโปรแกรม EndNote 20 for Mac
สําหรับผู้ใช้งานเครื่อง Macbook
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา
ได้เรียนรู้การรวบรวมและจัดการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงที่สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้มีทักษะขั้นสูงในการใช้งาน EndNote for Mac

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://fb.me/e/n7GSscv2b

ติดต่อสอบถามทางนี้ได้เลย
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th