“เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต”

“เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต”
สำนักหอสมุดกลาง สจล.​
.
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสถาบัน
เข้าร่วมอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล O’REILLY
ครอบคลุมเนื้อหาด้าน
– IT
– Business
– Math
– Science
– Engineering
– Education
– Architecture
– Humanities & Social Sciences
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 14:00 – 15:00 น.
โดยวิทยากร จากบริษัท
Ms. Kurinji Malar
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://zhort.link/AQZ
oreilly.png
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ
โทร. 02-329-8000 ต่อ 7436
E-mail : libtraining@kmitl.ac.th
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th