สำนักหอสมุดกลาง สจล. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล ทางด้านบริหารจัดการ

สำนักหอสมุดกลาง สจล.
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ทางด้านบริหารจัดการ
.
1.ฐาน Emerald eJournal Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ เช่น การเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ
.
2.ฐาน SpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
.
3.ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
.
4.ฐาน eBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา
.
5.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ภายในประเทศ
.
สนใจ ลงทะเบียน ที่ http://shorturl.asia/89dnK

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th