สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์(MOU)

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์(MOU)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.
MS TEAM METTING
1. ฐานScience Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences
.
2. ฐานSpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
.
3. ฐานEBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
.
4. ฐานeBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา
.
5. ฐานProquest eBook Central เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชาแบบซื้อขาด รวมถึงสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
.
6. ฐานDentistry&Oral Sciences Source ครอบคลุมสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
สนใจลงทะเบียน ได้ที่ : https://shorturl.asia/PVXTZ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : https://www.facebook.com/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th