สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์
ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 10.30-12.00 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางโปรแกรม วิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

การใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

สนใจลงทะเบียนได้ที่ :
https://zhort.link/BCs
หมายเหตุ : ปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มอบรม 1 วัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : https://www.facebook.com/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th