สำนักหอสมุดกลาง สจล.​ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดกลาง สจล.​
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565
ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams ฟรี
.
1. ฐาน Science Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & amp;Microbiology and Social Sciences

2. ฐาน SpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
.
3. ฐาน American Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
.
4. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
.
5. ฐาน eBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา
.
6. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ภายในประเทศ
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://fb.me/e/6pRnvGilq

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : https://www.facebook.com/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th