สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 (เบื้องต้น)

training
training endnote20

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 (เบื้องต้น)
**ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

เวลา 13.00 – 16.00 น.
.
💻 ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING

โปรแกรมจัดการรูปแบบบรรณานุกรม และรายการอ้างอิง สำหรับการตีพิมพ์เอกสาร
ผลงานทางวิชาการ ตามข้อกำหนดของแหล่งที่รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
หัวข้ออบรม : การใช้ประโยชน์ของ Endnote สำหรับการผลิตผลงานวิชาการ
หรือ บทความวิชาการ การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (bibliography style)
การทำรูปบรรณานุกรม(bibliography) และการอ้างอิงในเนื้อหา ร่วมกับโปรแกรมMicrosoft Word

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://zhort.link/BCF

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th