ห้องสมุด สจล. โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 (เบื้องต้น)

 • การจัดการรูปแบบบรรณานุกรม และรายการอ้างอิง
  สำหรับตีพิมพ์เอกสารผลงานทางวิชาการ

  จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

 • การจัดการรูปแบบบรรณานุกรมความรู้ดีๆ มีมาฝาก ข่าวดี ห้องสมุด สจล.​จัดอบรมให้ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
  ได้ร่วมเรียนรู้  โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 (เบื้องต้น)
  โปรแกรมจัดการรูปแบบบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง
  สำหรับการตีพิมพ์เอกสาร ผลงานทางวิชาการ ตามข้อกำหนดของแหล่งที่รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

  .

  **ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
  เวลา 13.30 – 15.30 น.
  .
  💻 ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING

  หัวข้ออบรม : การใช้ประโยชน์ของ Endnote สำหรับการผลิตผลงานวิชาการ
  หรือ บทความวิชาการ การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม
  (bibliography style) การทำรูปบรรณานุกรม(bibliography)
  และการอ้างอิงในเนื้อหา ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word

  สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://zhort.link/HG4

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
  E-Mail : library@kmitl.ac.th