ห้องสมุด สจล. จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์(MOU)

ว่าที่คุณหมอ ว่าที่หมอฟัน ต้องห้ามพลาดดด
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์(MOU)
กับห้องสมุด สจล.

แพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์(

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.
รูปแบบออนไลน์ MS TEAM METTING

1. ฐาน Science Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences
.
2. ฐาน SpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
.
3. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
.
4. ฐาน eBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา
.
5. ฐาน Proquest eBook Central เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชาแบบซื้อขาด รวมถึงสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
.
6. ฐาน Dentistry&Oral Sciences Source ครอบคลุมสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

สนใจลงทะเบียน ได้ที่ : https://shorturl.asia/vX59R

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th