สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00-11.30 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางโปรแกรม วิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

การใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
• การสมัครเพื่อใช้งาน
• การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
• การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

สนใจลงทะเบียนได้ที่ : http://zhort.link/KM3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Inbox facebook : m.me/kmitllibrary
E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th