สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Impact of Research”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย

เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Impact of Research” โดยวิทยากรจากบริษัท Elsevier

ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

คลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

 

Descriptions

Do you know that researches are always link to one another? To get new ideas and generate new knowledge, researchers needs databases that help them seamlessly search for the connections of knowledge. And only way research can progress is to stand on the stronger shoulders of giants of knowledge in the past. ScienceDirect helps you to undercover and trace the origins of research – because breakthroughs rarely standalone. In this session, we will show you how to trance the information, see the interactions between research articles, and understand impact of the research beyond academia.

Related Solutions / agenda

  • Navigating  ScienceDirect
  • KMITL’s research output and landscape at glance
  • Analyzing and tracking research outputs
  • Impact of research: academic and beyond