สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอังคารที่ 14  มิถุนายน  2565   ระหว่างเวลา  10.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ฟรี

1.ฐานScience Direct eJournal+eBooks ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences

2.ฐานSpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานAmerican Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานeBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา

6.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)ภายในประเทศ

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1Rbwe31-EYaXw3rj6I9BR1DyU_GkSf6zNAsjkDdHHF2E/edit

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th