สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านบริหารจัดการ

ในวันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565   ระหว่างเวลา  10.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์  Microsoft Teams  ฟรี!!!

1.ฐาน Emerald eJournal Management เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ เช่น การเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ

2.ฐาน SpringerLink eJournal+eBooks เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

4.ฐาน eBook Evidence Base Package เป็นฐานข้อมูลหนังสือสหสาขาวิชา

5.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC) ภายในประเทศ

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/1r51nhR4_qIJJL5Iji5cic9I-FlFrUqb7TULHT1RVbp0/edit

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th