สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
เวลา 10.30-11.30 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางโปรแกรม วิชาการสำหรับนักศึกษา
การสมัครเพื่อใช้งาน
การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

การใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
การสมัครเพื่อใช้งาน
การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

สนใจลงทะเบียนได้ที่ :

 https://forms.office.com/r/Fw2XbjQK6Y
 
****** หมายเหตุ :   ปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มอบรม 1 วัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Inbox facebook :  https://www.facebook.com/kmitllibrary
E-Mail : library@kmitl.ac.th