สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การใช้โปรแกรม Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

การใช้โปรแกรม  Turnitin & อักขราวิสุทธิ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565   เวลา 10.30-11.30 น.

การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจผลงานทางโปรแกรม วิชาการสำหรับนักศึกษา

  • การสมัครเพื่อใช้งาน
  • การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
  • การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

การใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อตรวจผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา

  • การสมัครเพื่อใช้งาน
  • การส่งผลงานเข้าตรวจสอบ
  • การอ่านและดาวน์โหลดรายงานผล

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่ :

https://forms.office.com/r/3VdrGUXA2P

****** หมายเหตุ :   ปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มอบรม 1 วัน

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook :  https://www.facebook.com/kmitllibrary

E-Mail :  library@kmitl.ac.th