สำนักหอสมุดกลางเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักหอสมุดกลาง เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอังคารที่ 14  กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา  10:00 – 12:00 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!!

1.ฐานScience Direct E-Journal ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวนวารสารมากกว่า 700 เรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology and Social Sciences

2.ฐานSpringerLink E-Journal, E-Books เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง

3.ฐานAmerican Chemical Society Journal (ACS) ให้ข้อมูลจากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.ฐานEBSCO Discovery Service (EDS) ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม

5.ฐานAcademic search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา นิตยสาร, สิ่งพิมพ์, วีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา

6.ฐานWiley Online Library เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้ข้อมูลปี1997-ปัจจุบัน Full-Text ฉบับย้อนหลังได้บางรายการ

7.ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)ภายในประเทศ

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/XMvbp

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook :  m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th