สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำนักการเรียนรู็ตลอดชีวิต เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 13:30-15:30 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ฟรี!!!!!

  1. ฐาน IEEE Electronic Library (IET) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. ฐาน Engineering source ให้ข้อมูลทุกสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  3. ฐาน ACM Digital Library เป็นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ฐาน ScienceDirect ให้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ครอบคลุม 4 สาขาวิชาใหญ่ เช่น Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology&Microbiology and Social Sciences
  5. ฐาน EBSCO Discovery Service (EDS)ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งรายการบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม
  6. ฐาน SpringerLink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเอกสารวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,130 ชื่อ และหนังสือที่ซื้อขาด จำนวน 10 ชื่อเรื่อง
  7. ฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (TDC)

.

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://shorturl.asia/HjwEr

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/kmitllibrary

E-Mail : libtraining@kmitl.ac.th